Tijd voor een nieuw gezicht
Meer dan de helft van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in Enschede zit op het Bonhoeffer College. Alle Enschedeërs hebben op enig moment direct of indirect met het Bonhoeffer te maken. Hierdoor heeft Bonhoeffer jarenlange invloed op de kennis in de stad.

In 2016 bestaat het Bonhoeffer College 15 jaar. Dit is hét moment voor een nieuw gezicht.
We hebben gewerkt aan een merkconcept, visuele identiteit én communicatieconcept. Het nieuwe logo, de huisstijl en de website passen helemaal bij de huidige waarden van de school. Digidee heeft een sterk lokaal merk neergezet, dat nog jaren Bonhoeffer en alle locaties kan vertegenwoordigen.

Bonhoeffer College
Het Bonhoeffer College in Enschede is een interconfessionele scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: Praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo (atheneum én gymnasium). De helft van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in Enschede zit op het Bonhoeffer College. Ruim 4500 leerlingen zijn verspreid over zes verschillende locaties in de stad. Hierdoor houdt Bonhoeffer de scholen overzichtelijk en kleinschalig.

Gevormd vanuit een rijke historie
Bonhoeffer College voegt iets toe aan iedereen die met haar te maken heeft. Dat is mogelijk door de goede basis en de rijke historie die de scholengemeenschap heeft. Het interne motto van het Bonhoeffer College (Geef, Groei, Geniet) is heel bepalend voor de manier waarop ze naar de organisatie en de markt kijken. Uit deze waarden, de historie, de impact op de gemeenschap en de cultuur van Bonhoeffer heeft Digidee een merkwaarde gefilterd die de basis moet vormen voor alle toekomstige acties. Bonhoeffer College staat voor ‘Verrijking’.

De vlam zit in het hart
Het beeldmerk is een combinatie van de ‘B’ van Bonhoeffer, de ‘C’ van College en een hartvorm die symbool staat voor de merkwaarde verrijking. Het beeldmerk is krachtig, herkenbaar en kleurrijk. De afkorting BC wordt al langer gebruikt. Het heeft een unieke positieve en trotse uitstraling en is makkelijk toe te passen in de communicatie. De idealen en de merkwaarde van Bonhoeffer zijn zichtbaar in het beeldmerk verwerkt. De rijke historie is terug te vinden in de vlammende vormentaal en zo blijvend onderdeel van Bonhoeffer.

Een belofte voor de toekomst
Het beeldmerk vormt samen met een sterk woordmerk het nieuwe logo. Ter aanvulling van het logo hebben we een pay-off ontwikkeld die vertelt wat het Bonhoeffer College doet, waarom ze dat doen en waarom jij voor Bonhoeffer College zou moeten kiezen. De heldere claim is een belofte aan de leerlingen, de ouders, zakelijke relaties en iedereen die met het Bonhoeffer te maken heeft: Bonhoeffer College verrijkt je toekomst. Met de nieuwe identiteit laat het Bonhoeffer zien waar het voor staat. Verrijk anderen door te geven. Ontwikkel, groei en verrijk jezelf als mens. Verrijk je omgeving en jezelf door samen te genieten. Dat maakt bijzonder.

Het merk Bonhoeffer in beweging
Voor de kick-off van de nieuwe identiteit hebben we in samenwerking met Studio MAD een film ontwikkeld. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers werd de nieuwe identiteit onder andere gepresenteerd door middel van deze animatie. In de presentatie wordt kort en krachtig uitgelegd hoe de nieuwe visuele identiteit eruit ziet, hoe deze tot stand kwam, waar het geherpositioneerde Bonhoeffer voor staat en hoe ze naar de toekomst kijken. De film wordt verspreid via alle beschikbare online kanalen.

De kracht van herkenning
De eerste stap was om de nieuwe identiteit door te vertalen naar correspondentiemateriaal en de corporate website. Het nieuwe logo en de vormentaal biedt door haar kracht veel vrijheid bij de invulling van de middelen. Dat levert meteen zichtbaar mooi huisstijl materiaal op.
Het traject van de website zullen in een aparte case belichten.

Beelden met een Bonhoeffer visie
Er is een corporate beeldtaal ontwikkeld met een inhoudelijke link naar de merkwaarde en een visuele link naar het nieuwe logo. In de fotografie – geschoten door Marty van Dijken – laten we echte leerlingen van Bonhoeffer zien die met hun handen het Bonhoeffer beeldmerk met trots uitdragen. De doelgroepen (vooral de leerlingen) maken immers het Bonhoeffer College. De beelden zijn persoonlijk en positief. De modellen kijken vooruit naar hun toekomst en dragen de liefde voor hun (tijd op) school uit met een knipoog naar I LOVE BC.

Bonhoeffer draagt de nieuwe identiteit met trots
De nieuwe uitstraling wordt met gebruikmaking van de vormentaal, beeldtaal en typografie op allerlei huisstijldragers toegepast. De eerste fase: website, social media en correspondentie materiaal is afgerond. In 2016 wordt de nieuwe identiteit verder zichtbaar op de gevels van alle locaties en andere interne en externe huisstijldragers. Daarnaast is het merkconcept doorvertaald naar een communicatieconcept voor onder andere advertenties.
We houden je op de hoogte over de ontwikkelingen.

We will make them love you!

We vertellen je graag hoe wij mensen
aan jouw merk kunnen binden