Our Saxion World brengt mensen samen
Our Saxion World is een platform dat partijen en hun verschillende disciplines samenbrengt. Het is een interactief online platform waar alle Saxion-partijen met elkaar in contact kunnen komen om kennis te delen of om samen te werken. Saxion heeft Digidee gevraagd een communicatie concept te ontwikkelen om Our Saxion World te herintroduceren. We hebben breed naar de vraag, de doelstelling, de huidige stand van zaken en de toekomstige plannen gekeken.

De uitdaging voor Our Saxion World is om de ‘wereld’ zo in te richten dat de verschillende doelgroepen hier zodanig kennis kunnen, willen en gaan delen, dat er multidisciplinair samengewerkt kan en gaat worden. Hoe zorgt Our Saxion World ervoor dat het aansluit op de wensen, behoeften en verwachtingen van de gebruiker? En hoe kunnen wij als Digidee de studenten, medewerkers en alumni enthousiasmeren, informeren en aanzetten tot het gebruik van het netwerk.

Saxion
Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs. Ze zijn gevestigd in Apeldoorn, Deventer en Enschede met ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Met Living Technology laat Saxion technologie leven. Studenten maken kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. Living Technology sluit aan bij het DNA van Oost-Nederland.

Digidee is preferred supplier van Saxion. Dit betekent dat wij een vaste partner zijn bij het bedenken van concepten en campagnes plus de ontwikkeling van verschillende middelen voor de interne en externe communicatie van Saxion.

Onbegrensde mogelijkheden
Our Saxion World is als internationaal platform van Saxion een op zichzelf staand merk. Een merk heeft een eigen herkenbaar gezicht en heeft eigen waarden. Zelfs wanneer dit merk onder de vlag van Saxion opereert. Our Saxion World biedt onbegrensde mogelijkheden. Het heeft een duidelijk sociaal karakter, maar is in de eerste plaats een fantastische tool. Men kan er lokaal en internationaal mensen of bedrijven zoeken, contacten leggen en mensen met elkaar in contact brengen. Inspireren, maar vooral ook informatie en inspiratie zoeken.

Ontdek de wereld van Saxion
Vanuit de kernwaarden hebben we een pay-off ontwikkeld die uitlegt wat OSW is en vooral wat je er kan doen. What’s in it for me en wat valt er te halen voor de doelgroepen? Om genoeg ruimte te houden om dit te kunnen invullen bij de verschillende contactmomenten en in verschillende communicatiemiddelen hebben we een heldere en directe pay-off ontwikkeld.

De pay-off is een call-to-action en een hele directe vertaling van de kernwaarden. Het vormt in communicatie de inleiding tot de afzender, de conclusie en het antwoord op de vraag ineen. OSW gaat over ‘verbinden’ en ‘ontdekken’.

Grensverleggende beeldtaal
In beeld laten we de doelgroep zien in een herkenbare omgeving. Dichtbij, maar vooral ook abroad. Het OSW beeldmerk wordt onderdeel van de afbeelding, herkenbaar en krachtig. We hebben in samenwerking met fotograaf Willem van Walderveen echte studenten van Saxion gefotografeerd. De beelden worden persoonlijk doordat verschillende doelgroepen zich erin kunnen herkennen. Saxionisten zijn actief en staan midden in de samenleving. De afbeeldingen zijn levend en sociaal. Doordat belangrijke onderdelen voor de communicatie of internationaal herkenbare elementen kleurrijk worden uitgelicht, wordt de boodschap versterkt.

Communicatie met een internationaal karakter
In de communicatie zijn de kopregel en de pay-off, vraag en antwoord. Our Saxion World is de oplossing voor een herkenbaar probleem van de doelgroep zoals: Waar vind ik een stageplek in Londen? Antwoord: Link and explore. Our Saxion World.
De communicatie is in de huisstijl van Saxion geplaatst. Dit benadrukt Saxion als afzender en zorgt voor een herkenbare en vertrouwde uitstraling. Vanwege het internationale karakter schuwen we niet om Engels en Nederlands door elkaar te gebruiken. We spreken de doelgroep aan in de jij-vorm en worden wanneer nodig persoonlijk.

We veroveren de wereld academie na academie
Iedere academie heeft zijn eigen budget en wensen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen communicatie en doen dit in hun eigen tijd. Om het uitrollen van Our Saxion World zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we verschillende hulpmiddelen ontwikkeld voor de communicatie en deze samengevoegd in een toolbox voor de communicatiemedewerkers van de academies. Bureaudisplay’s in de vorm van grote en kleine pointers, postermateriaal, ballonnen, e-mailings, flyers, post-it’s, roll-up banners, grote schermen, verschillende give aways en een bestellijst voor meer staan onder andere tot hun beschikking. Het merk OSW wordt op deze manier geladen onder docenten en studenten. Het projectteam Our Saxion World zorgt voor de centrale en externe communicatie in de vorm van acties, social media ads en bij evenementen om alumni en bedrijven te informeren. Digidee staat stand-by voor ondersteuning en het ontwikkelen van aanvullende belevingen.

The world is yours…
Link and explore. Our Saxion World.

We will make them love you!

We vertellen je graag hoe wij mensen
aan jouw merk kunnen binden