Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen en vullen van deze website en nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet (meer) juist is. Digidee is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Digidee dus geen controle heeft. Digidee draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, foto(kopie), overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Digidee.

Ontdekt u ondanks onze zorgvuldigheid toch een fout of incomplete informatie op deze site? Dan kunt u dit melden via info@digidee.nl