Case Bonhoeffer College – Ouderacademie

Vraag Help ons de Ouderacademie te lanceren en daarmee de betrokkenheid van ouders binnen onze school te vergroten. De Bonhoeffer College brede Ouderacademie biedt thema-avonden waarbij ouders d.m.v. experts inzicht krijgen in de belevingswereld en ontwikkeling van hun kind en naar huis gaan met praktische handvaten.

Oplossing We geven de Ouderacademie een eigen gezicht met een uitstraling die past bij het Bonhoeffer College. Daarnaast gaan we met storytelling authentieke situaties schetsen waar ouders zich in herkennen.

Resultaat Bonhoeffer biedt de informatie waardoor ouders zich beter kunnen inleven. Inmiddels hebben de eerste thema-avonden plaatsgevonden en de reacties zijn positief.

Bonhoeffer College
Het Bonhoeffer College is een scholengemeenschap waar leerlingen terecht kunnen voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn belangrijke onderwerpen.

Wat we hebben gedaan
•  Visuele identiteit en beeldtaal
•  Communicatieconcept
•  Ontwikkeling middelen

De Ouderacademie van het Bonhoeffer College

Pubers maken in korte tijd grotere ontwikkelingen door en er komt veel op ze af. Ouders vinden het vaak lastig aan te sluiten op hun belevingswereld. Bij de Ouderacademie van het Bonhoeffer College krijgen ouders/verzorgers meer informatie over de belevingswereld en de ontwikkeling van hun kind en komen zij in contact met andere ouders. Voorbeelden van thema’s zijn het puberbrein, social media, alcohol- en drugsgebruik, relaties en gamen.

Wij ontwikkelden hiervoor een eigen visuele identiteit, communicatieconcept en een aantal middelen, passend binnen de stijl van het Bonhoeffer College.

LOGO

Woordmerk

Onder de quotes die we gaan gebruiken sluiten we af met “De Ouderacademie hielp me op weg.” Het woord ‘Ouderacademie’ staat hier als woordmerk tussen en heeft dus iets meer aandacht dan de rest van de tekst. Deze oplossing zorgt ervoor dat we niet met twee afzenders te maken hebben. Er is ruimte voor een Ouderacademie logo, zonder dat dit concurreert met het Bonhoeffer College logo waarmee de boodschap zal worden afgesloten.

STORYTELLING

Herkenbare situaties

We schetsen een aantal authentieke situaties waarin ouders zich herkennen. We gaan zoveel mogelijk uit van een positieve benadering. Daarbij leggen we de nadruk op de ontwikkeling van het kind en niet op zware problematiek. Ouders vertellen in spreektaal over hun situatie en wat inzichten over de leefwereld van hun kind hen (zijzelf, maar ook het gezin ) heeft opgeleverd.

Visuele identiteit en beeldtaal

Ouders die een persoonlijk verhaal vertellen is uitnodigend, maar daarbij beelden van mensen laten zien maakt het erg persoonlijk. Een ouder of kind zal niet snel herkenbaar in beeld een privésituatie bespreken. We gebruiken dan ook geen beelden van waarbij we gezichten laten zien. De verhalende insteek biedt de mogelijkheid om een grafische oplossing te zoeken. In de achtergrond verwerken we iconen als patroon die aansluiten aan bij de verhalen. De tekst wordt in tekstballon duidelijk als quote neergezet.

Communicatie naar ouders

Om ouders en verzorgers op de hoogte te brengen van het bestaan van de Ouderacademie en om hen uit te nodigen de bijeenkomsten bij te wonen zijn diverse middelen ontwikkeld. We verwijzen voor meer informatie naar een speciale webpagina op de website van het Bonhoeffer college.

We will make them love you!

We vertellen je graag hoe wij mensen aan jouw merk kunnen binden