B-oost – Bouwtalent en HBO Jobscore

Vraag Bouwtalent en HBO Jobscore faciliteren stages, duale opleidingen en traineeships voor scholieren (MBO) en studenten (HBO) in de regionale bouwwereld. Bouwtalent en HBO Jobscore zien een grotere rol voor zichzelf weggelegd om de verbindende schakel te zijn tussen onderwijs en het werkveld, maar heeft moeite dit concreet te maken.

Oplossing We hebben in verschillende sessies de bouwstenen voor de identiteit verzameld. De essentie van de gedrevenheid en ambities van de projectgroep hebben we gevat in een merkconcept dat staat als een huis. Met stevige naam, visuele identiteit en communicatieconcept is B-oost klaar om haar verhaal naar buiten te brengen.

Resultaat Nu B-oost met haar duidelijke verhaal de boer op kan wordt het mogelijk de juiste partijen aan te trekken en B-oost door te ontwikkelen.

B-oost
B-oost werkt aan de aantrekkelijkheid en de ontwikkeling van de bouw in Oost Nederland door het verbinden van het onderwijs met het werkveld.

Wat we hebben gedaan
•  positionering en merkconcept
•  naam ontwikkeling
•  visuele identiteit en beeldtaal
•  communicatieconcept
•  website
•  ontwikkeling middelen

Samen iets neerzetten dat staat als een huis

Dat vindt B-oost het mooiste dat er is. Het beeld dat de bouw conservatief is, remt om de samenwerkingen te zien en aan te gaan. Het wordt tijd dat te doorbreken. Door samen te bouwen aan een toekomst van enthousiaste en gedreven werknemers, zonder terughoudendheid.

B-oost heeft een passie voor bouw en techniek. B-oost ziet zoveel mooie dingen gebeuren in de bouw, waar iedereen een schakel is voor een mooie eindproduct. Het frustreert dan ook wanneer B-oost zoveel potentie ziet in haar mensen, maar dit niet volledig wordt benut. Wanneer mensen niet op de juiste plek zitten. Wanneer opleiding en werkveld niet matchen. B-oost ziet een rol voor zich als de logische verbinder, die vanuit haar netwerk en haar kennis de weg plaveit.

NAAM OM OP TE BOUWEN

B-oost

B-oost is een afkorting van ‘Bouw Oost’, maar je leest uiteraard meteen ‘boost’ (‘stimuleren’ of ‘aanzetten tot verbetering’). Met deze samenwerking willen we inspiratie uitdragen en aansluiting tussen de bouwwereld en het onderwijs verbeteren. De naam past bij de tone-of-voice, heeft een actieve houding en een moderne klank. De intentie is voor iedereen direct duidelijk.

CLAIM WAAR JE VOOR STAAT

B-oost de bouw in Oost-Nederland

In het geval van B-oost is de naam al veelzeggend. Met een kleine toevoeging benoemen we het werkgebied en vormen naam en toevoeging samen een duidelijk belofte naar de doelgroepen. De merkbelofte vormt ook meteen een haakje waar we de toekomstige communicatie en acties vanuit B-oost aan kunnen ophangen. 

Bouwstenen voor identiteit

Het merkconcept baseren we op de merkwaarden die we herkennen in de gesprekken en sessies met de projectgroep. Wie ben je als organisatie? Waaraan toets jij elke actie en ieder contactmoment met klanten, prospects en relaties? Voor B-oost komen overduidelijk de merkwaarden verbinden en inspireren naar voren.

Verbinden gaan over het samenbrengen van het onderwijs en het werkveld: de bouwwereld in Oost-Nederland. Het delen van elkaars kennis, kunde en contacten. Maar ook over het samenbrengen van gelijkgestemden die zich willen inzetten voor ontwikkeling in de bouw.
Inspireren gaat over het uitdragen van een visie op de toekomst. Over het delen van learnings om te helpen bij ontwikkeling. Volharden in positiviteit om te enthousiasmeren en groei te stimuleren. Werken aan een toekomstbestendige bouwwereld die verandering vanzelfsprekend vindt.

Robuust en modern

Voor B-oost gingen we op zoek naar een visuele identiteit met kracht, herkenning en dynamiek. Een identiteit die vooruitstrevendheid weergeeft. Modern en toekomstgericht, maar nog duidelijk verbonden met de bouwwereld. We kozen voor een combinatie van robuust en modern, zowel in kleurgebruik als vorm.

Krachtige beeldtaal

In de beeldtaal hebben we letterlijk een breed perspectief. Sfeerbeelden wisselen we af met afbeeldingen waarbij bouw en mensen samenkomen. Door een kleurbewerking in de beelden en gebruikmakend van de vormentaal creëren we een eigen stijl in beeldgebruik. Dit moet naast het logo, de kleuren en de typografie zorgen voor de herkenning van B-oost.

Verbinding en inspiratie voor de toekomst

In communicatie moet B-oost zichzelf goed profileren. We schetsen een beeld van de toekomst en geven daarbij aan wat de rol van B-oost is. We leggen uit wat B-oost doet en waarom, om op die manier naamsbekendheid te creëren en medestanders te vinden. We werken aan vertrouwen en geloofwaardigheid en willen zoveel mogelijk partijen in de bouw verenigen om samen de bouw te verbeteren. Waar mogelijk creëren we door onze boodschap en de toon een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dit straalt dynamiek een innovatieve mindset uit.

Zo werkt B-oost samen aan bouwcollega’s van nu en collega’s van de toekomst. B-oost krijgen dingen gedaan en gaan samen op weg naar al het moois dat ze net voorbij de horizon zien verschijnen.

We blijven doorbouwen

Om het nieuwe merk te ondersteunen en de communicatie naar de doelgroepen te verbeteren is er in samenwerking met Kodea een nieuwe website ontwikkeld. De website is nog volop in ontwikkeling en gaat B-oost helpen haar merk goed in de markt te zetten. De website zal net als B-oost blijven doorontwikkelen.

We will make them love you!

We vertellen je graag hoe wij mensen aan jouw merk kunnen binden